PLANLEGGINGSDAGAR OG FLYTTING AV SKULETIME

Til alle føresette ved Ågotnes skule

PLANLEGGINGSDAGAR I FEBRUAR

Ågotnes skule har 2 planleggingsdagar i februar 2018 –
-torsdag 1. februar + fredag 2. februar.

SFO og all utleige er stengt desse dagane.

Lenkje til skuleruta 2017-2018 ligg her:
SKULERUTE ÅGOTNES 2017/18 PR. 01.10.2017.pdf

Tysdag 30. januar ønskjer vi å forlengje skuledagen med 45 min til kl. 14.00.  For å ikkje få for mange skuletimar, sluttar vi difor 45 min tidlegare onsdag 31. januar – kl. 13.15.

Viss De har spørsmål eller dette skapar problem for Dykk, må De ringje skulen på telefon 5509 7800.

Venleg helsing
for Ågotnes skule

Eigil Nødtvedt
rektor

Comments are closed.