Velkommen til Ågotnes skule

Ågotnes skule er ein middels stor barneskule på Ågotnes i Fjell kommune om lag ein halv times køyretur frå Bergen. Ågotnes-området har stor tilflytting av folk, og elevtalet på skulen er aukande. Les meir…


Nasjonale prøver 5. trinn

I perioden 17. oktober til 4. november er det gjennomføring av nasjonale prøver i lesing, rekning og engelsk på 5. trinn.

Tysdag 18. oktober: Lesing
Torsdag 20. oktober: Rekning
Mandag 24. oktober: Engelsk

Informasjon til føresette om nasjonale prøver finn du her.

Kveldsskule med Barnevakten for elevar og føresette på 5. trinn

barnevaktenI regi av Trygg i Fjell er det inngått avtale med Barnevakten om kveldsskule for elevar og føresette på 5. og 8. trinn i Fjell kommune.

5. trinn ved Ågotnes skule er invitert til kveldsskule i regi av Barnevakten torsdag 20. oktober kl. 18.00 til 20.00. Elevar og føresette møter på klasseromma.

Hovudtema for kvelden er Digital kvardag, -gleder og utfordringar. Ein vil og kome innom emne som; Korleis ta smarte medievalg, samt Korleis førebygge og handtere nettmobbing.

Kveldsskulen er obligatorisk for elevane, og dei vil få avspasere tilsvarande tid. Dette vil lærarane på 5. trinn opplyse om.

Alle Barn Sykler

«Alle Barn Sykler» vart utarbeida for å betre trafikkopplæringa på sykkel i grunnskulane. Målet med opplæringa er å lære elevane trygg bruk av sykkel. I løpet av dei ca 10 timane med sykkelinstruksjon får elevane opplæring i både teori og praksis. Kurset er tilrettelagt slik at alle elevar kan vere med. Det er og fokus at barna skal vli meir aktive og skaffe seg gode reisevanar gjennom å gå eller sykle til skulen.

På Ågotnes skule er det 5. trinnet som i år får vere med på kurset.

Les meir i vedlegget: alle-barn-sykler-2016-informasjon-til-foresatte-fjell1039409

sykkel

Innføringskurs i Olweusprogrammet for nytilsette

Denne flotte gjengen var torsdag 15. september på innføringskurs i Olweusprogrammet for nytilsettte. Her var alle skulane i område nord (Knappskog, Landro, Ågotnes og Misje), som er sertifiserte Olweusskular, representerte. Innhaldet i kurset er ein gjennomgang av bakgrunn, målsetting og hovudprinsippa i programmet, samt å gjere deltakarane i stand til å nytte seg av dei ulike verktøya programmet har.

innforingskursdeltakarar-2016

Ein god skulestart

Det var veldig kjekt å treffe alle dei gode elevane våre att etter ein lang sommarferie! Særleg spennande var det å treffe dei nye 55 1. klassingane – ein fantastisk flott gjeng. No har dei jobba godt i to dager og vi gler oss til vekene som kjem.

Det vert foreldremøte på SFO tysdag 30. August kl. 19.00. Dei nye 1. klassane har foreldremøte frå kl. 18.00 same dag. Det vert skuleforeldremøte i gymsalen onsdag 31. August kl. 18.30. Innkalling og meir informasjon kjem seinare.

1. skuledag 2016