Velkommen til Ågotnes skule

Ågotnes skule er ein middels stor barneskule på Ågotnes i Fjell kommune om lag ein halv times køyretur frå Bergen. Ågotnes-området har stor tilflytting av folk, og elevtalet på skulen er aukande. Les meir…


Ein god skulestart

Det var veldig kjekt å treffe alle dei gode elevane våre att etter ein lang sommarferie! Særleg spennande var det å treffe dei nye 55 1. klassingane – ein fantastisk flott gjeng. No har dei jobba godt i to dager og vi gler oss til vekene som kjem.

Det vert foreldremøte på SFO tysdag 30. August kl. 19.00. Dei nye 1. klassane har foreldremøte frå kl. 18.00 same dag. Det vert skuleforeldremøte i gymsalen onsdag 31. August kl. 18.30. Innkalling og meir informasjon kjem seinare.

1. skuledag 2016

Sertifisert som Olweusskule

Ågotnes skule er no sertifisert som Olweusskule. Det betyr at vi arbeidar i tråd med Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial åtferd og oppfyller følgjande kriterier:

  • Har innført Olweusprogrammet.
  • Har innført System for kvalitetssikring av Olweusprogrammet.
  • Har revidert System for kvalitetssikring av Olweusprogrammet våren 2016.

Vi er no sertifisert i perioden august 2016 til juni 2019.

Skulestart 18. August 2016

Velkomen til eit nytt skuleår på Ågotnes skule! Vi gler oss til å treffe alle igjen. Spesielt velkomen til dei nye 1. klassingane!

Vi startar opp torsdag 18. August:
1. klasse: 09.00 – 12.00. Oppmøte ved flaggstong i aust.
2.- 4. klasse: 08.30 – 13.15. Oppmøte på handballbane/fotballbane i vest.
5.- 7. klasse: 08.30 – 14.00. Oppmøte på handballbane/fotballbane i vest.

SOMMARHELSING

Administrasjon og tilsette ved Ågotnes skule ønskjer alle elevar og føresette ein riktig god og velfortent sommarferie!

Vi ønskjer alle 7. klassingane våre lukke til på ungdomsskulen og gler oss til å ta imot nye elevar på 1. trinn til hausten!

Første skuledag etter ferien er torsdag 18. august.
2.-7. klasse kl. 08.30 – Møter på handballbana/fotballbana i vest.
1. klasse kl. 09.00 – Møter ved flaggstanga i aust.

Sol